TURVALLISUUSOHJEET KALASTUSMATKALLE

Me olemme merellä teitä varten. Kaikkien, myös teidän etunne
vuoksi, on kuitenkin noudatettava määrättyjä ohjeita.

Turvallisuusasiakirja (pdf)

VARUSTEET

Tärppi Matkat Oy antaa käyttöösi tarvittaessa kelluntapuvun ja
saappaat tai pelastusliivit. Kelluntapuvun alle on hyvä varata
ohut tuulipuku tms. Saappaat ovat lämpövuoriset, mutta
kylmällä kelillä kannattaa mukaan varata villasukat.

Omia kellunta- tai pelastautumispukuja suositellaan
käytettäväksi, mikäli niitä on. Päähineeksi kannattaa varata
tuulelta suojaava, vettä kestävä. Tärppi Matkat Oy antaa
tarvittaessa käyttöösi pipon tai lippalakin.

Kelluntapuvut pitävät vettä jonkin aikaa, mutta kokopäiväisen
sateen sattuessa puvut päästävät läpi vettä. Kelluntapuvut
eivät myöskään pidä vettä veteen pudottaessa, vaan vaatteet
kastuvat. Tämän vuoksi on hyvä varata ainakin pidemmälle
retkelle mukaan varavaatteita.

Aurinko- tai silmälasit kannattaa ottaa mukaan. Pienessä
veneessä kalastettaessa on aina mahdollisuus sille, että
uistimen koukku osuu silmään, vaikka mukana olisikin vain
”ammattilaisia”. Aloittelijoiden kanssa harjoitellaan
heittokalastusta ensin rannalta, mutta se ei silti poista
vahingon mahdollisuutta. Kannattaa siis pitää silmillä
aurinko- tai silmälaseja. Myös leveälieriset hatut ja
lippalakit antavat suojaa.

Kalastusvälineet kuuluvat veneiden varusteisiin, mutta voit
toki käyttää omia välineitä. Perhokalastusta veneestä, jossa
on muita, emme suosittele.

Veneessä on mukana puukko ja pihdit, mutta sellaiset kannattaa
varata mukaan myös itselle, jos omia varusteita tuo mukanaan.

ALKOHOLI

Alkoholin harkittu ja asiallinen käyttö veneessä on sallittu.
Joskus ohjelmaan saattaa kuitenkin kuulua osia, jotka estävät
alkoholin käytön, kuten esim. vesijettisafarit tms.

Pidätämme oikeuden olla ottamatta veneeseen henkilöä, joka
veneen kipparin tai jonkun matkustajan mielestä voi aiheuttaa
vaaraa tai vahinkoa. Pidätämme myös oikeuden keskeyttää
kalastuksen, mikäli alkoholin käytöstä on vaaraa veneen
matkustajille, henkilöstölle tai ulkopuolisille tai jos joku
aiheuttaa käytöksellään yleistä häiriötä muille vesillä
liikkujille tai rannoilla olijoille.

Suosittelemme ainoastaan tölkki- ja muovipullo-oluen
käyttämistä veneessä. Nämä eivät pudotessaan aiheuta
lasinsiruja veneeseen ja luontoon.

Tyhjiä tölkkejä ja pulloja ei saa jättää rannoille eikä
veteen. Kippari huolehtii tyhjistä pulloista ja tölkeistä sekä
muista roskista veneessä retken jälkeen.

PELASTUSVÄLINEET

Käytettävät veneet ovat katsastetut vuokraveneasetuksen
mukaisesti ja niissä on siten vaadittu varustetaso.

Mikäli veneen kippari ei esittele veneen pelastusvälineiden
käyttöä ja sijaintia, pyydä kipparia tekemään se.

Pelastusliivejä tai kelluntapukuja ei ole välttämätöntä pitää
päällä, mutta oman turvallisuuden kannalta se on suotavaa.
Mikäli kippari määrää käytettäväksi pelastusliivejä tai
kelluntapukuja, on niitä käytettävä. Näin voi esimerkiksi olla
tilanteissa, joissa merenkäynti on kovaa tai veneen matkustaja
alkoholin vaikutuksen alaisena.

Jos joudut käyttämään hätäraketteja tai soihtuja, lue ensin
ohjeet, sillä näiden välineiden väärinkäyttö saattaa johtaa
onnettomuuteen.

TUPAKOINTI JA AVOTULEN TEKO

Tupakointi veneessä ulkotilassa on sallittu, ellei sitä
erikseen kielletä. On kuitenkin kohteliasta kysyä muilta
veneessä olijoilta tupakoinnista, sillä tupakan savu leviää
helposti väärään suuntaan veneen tai tuulen suunnan muuttuessa

Venettä tankatessa on tupakointi kielletty. Tästä yleensä
tällaisessa tilanteessa myös veneen kippari huomauttaa.

Tupakan tumppien heittäminen mereen ei kuulu hyviin tapoihin.
Pyydä kipparilta tyhjä tölkki, johon tupakantumpit voi kerätä.

Tulen tekeminen rannalle ilman maanomistajan lupaa on
kielletty, ellei kyseessä ole hätätilanne. Mikäli tuli esim.
kylmettymisen estämiseksi on tehtävä, on ehkäistävä tulen
leviäminen. Tulen tekemistä kiinteälle kalliolla kannattaa
myös välttää, sillä kuumuus rapauttaa alla olevan kallion.

LIIKKUMINEN RANNALLA JA SAARISSA

Nouse veneestä rantaan vasta, kun kippari antaa siihen luvan.

Ole varovainen liikkuessasi liukkaalla kalliolla. Märät
kalliot saattavat olla tosi liukkaita.

Käytä myös rannalla liikkuessasi kelluntapukua tai
pelastusliivejä. Liukkaalta kalliolta mereen pudottaessa ylös
nouseminen saattaa olla yllättävä vaikeaa.

Vältä liikkumista lintujen suosimilla luodoilla.

Liikkuessasi kevät aikaan rannalla, on varottava astumasta
linnunpesään. Pesästään vierestä lentoon lähtevä lintu saattaa
pelästyttää myös rannalla kulkijan.

Varsinkin kevätaikaan pesiviä joutsenia kannattaa välttää. Ne
saattavat käyttäytyä hyvin hyökkäävästi.

Saaristossa on käärmeitä. Kyyn purema on harvoin vaarallinen
aikuiselle terveelle ihmiselle, mutta kokemus ei kuitenkaan
ole miellyttävä. Varsinkin pienillä kengillä liikkuessa
kannattaa katsoa jalkoihinsa. Veneen ensiapulaukussa on myös
kyytabletit.

Kulkeminen ja kalastaminen on ehdottomasti kielletty
mökkirannoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Veneen
kippari pyrkii siihen, että mökit ja asutut rannat kierretään
riittävän kaukaa.

Vältä turhaa meluamista, sillä se saattaa aiheuttaa häiriötä
mökkiläisille ja muille vesillä liikkujille.

VENEESSÄ OLEMINEN JA KALASTAMINEN

Huomioi kalastettaessa muut veneessä olijat ja ole varovainen

Vauhdilla ajettaessa istutaan paikoillaan. Hallitusti
kipparilta lupa kysyen voi veneessä vaihtaa paikkaa vauhdissa.

Ennen nopeaan vauhtiin lähtöä on uistin laitettava koukustaan
kiinni vaparenkaaseen siten, että uistin ei heilu tuulessa
aiheuttaen vaaraa tai siimojen sekaantumisia.

Uisteltaessa ja hiljaa liikuttaessa voi veneessä hallitusti
vaihtaa paikkaa ja liikkua. Veneen etu- tai takatasanteille
saa nousta vain hyvällä kelillä kipparin luvalla.

Kalastaminen asiallisesti merkityn kiinteän pyydyksen
välittömässä läheisyydessä on kielletty.

Kalastaminen mökkien ja asutusten välittömässä läheisyydessä
on kielletty.

Uistimen jäädessä pohjaan tai kasvillisuuteen, älä vedä
uistinta irti väkivaltaisesti. Anna tällöin uistimen
irrottaminen kipparin tehtäväksi.

Uistimen jäädessä kiinni, älä vedä uistinta suoraan itseäsi
kohden, sillä uistimen äkisti irrotessa se saattaa lentää
silmään.

Kalaa haavittaessa toimi kipparin ohjeiden mukaan.

Hauen suussa on koko joukko neulanteräviä hampaita. Koukkua
irrotettaessa käytä kärkipihtejä ja mielellään vahvoja
käsineitä. Älä työnnä kättä hauen suuhun.

Mikäli kala aiotaan todella pitää ja kuljettaa syötäväksi, on
kala laitettava sumppuun, tai ellei sellaista veneessä ole, on
kala lopetettava heti kipparin ohjeiden mukaan. Pahasti
vahingoittuneet ja sairaat kalat lopetetaan ja säilytetään
kipparin ohjeiden mukaisesti.

Alamittaisia kaloja ei saa ottaa.

Ukonilmalla kalastus keskeytetään ja siirrytään suojaisaan
paikkaan. Hiilikuituvavat johtavat sähköä ja saattavat olla
ukonilmalla erittäin vaarallisia. Myös korkeiden puiden
alustat ovat vaarallisia paikkoja.

YLEISOHJEITA

Muista, että kippari on aluksen päällikkö ja vastaa aluksen ja
sen matkustajien turvallisuudesta. Tämän vuoksi kipparin
määräyksiä on noudatettava.

Ryhmissä saattaa olla ihmisiä, jotka ovat arempia
merenkäynnille, kuin muut. Muiden on tällöin huomioitava
tilanne ja toimittava asiaan kuuluvalla tavalla.

Kippari määrää, milloin sääolosuhteet ovat sellaiset, että
kalastusta ei voida toteuttaa tai jatkaa. Sääolot voivat
muuttua nopeasti, jolloin kippari päättää myös
reittivalinnasta.

VEDEN VARAAN JOUDUTTAESSA

Jos joku putoaa veneestä, irrota pelastusrengas telineestä tai
veneen laatikosta ja heitä se lähelle vedessä olijaa, ÄLÄ
HEITÄ SUORAAN PÄIN VAAN VÄHÄN SIVULLE. Ohjaa putoaja veneen
peräosaan jossa on portaat nousua varten. Jos vene kaatuu,
pyri veneen lähelle tai päälle, pysy ryhmässä. Anna
hätämerkkejä huudoin, kädenheilutuksin, valolla, jos
mahdollista ammu hätäraketteja noin puolen tunnin väliajoin.
LUE RAKETIN KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ!

KIPPARIN OLLESSA TOIMINTAKYVYTÖN

1. Soita hätänumeroon 112

2. Moottori käynnistetään virta-avaimesta, joka löytyy
kojelaudasta. Vene käynnistyy vain kaasu/vaihdevivun ollessa
vapaa-asennossa (keskellä). Vene liikkuu eteenpäin
työnnettäessä kaasuvipua eteenpäin ja taaksepäin kaasuvipua
taaksepäin käännettäessä. Moottori voi nostaa ylös vedestä
kaasukahvan päässä olevalla napilla.

3. Pyri lähimpään asuttuun rantaan tai näkyvillä olevaan
veneeseen, josta saat apua

4. Jos et pysty ohjaamaan venettä, laske ankkuri
keulasta (hallintavipu löytyy ohjaamosta sohvan takaa) SIDO
ANKKURIKÖYSI VENEESEEN ENNEN ANKKURIN LASKEMISTA, Odota apua

JÄRJEN KÄYTTÖ ON SALLITTU